Baggrund

KomUdbud blev formelt stiftet på Generalforsamlingen den 7. februar 2012 i Vejle.

Her tiltrådte de 15 medlemskommuner udbudsfællesskabet. Til grund for etableringen af KomUdbud ligger tre dokumenter, hvoraf de to - henholdsvis Vedtægter og Om KomUdbud - danner de formelle rammer om fællesskabets virke.

Du kan klikke på enten Vedtægter eller Om KomUdbud for at læse mere om bl.a. visionen for KomUdbud.