Komudbud

Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012

KomUdbud - Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 - er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner. Formålet med samarbejdet er gennem fælles udbud at opnå økonomiske besparelser for de enkelte kommuner. Visionen er derfor at skabe Danmarks mest effektive, professionelle og forpligtende offentlige udbudsfællesskab.