Organisation

Generalforsamlingen er i alle henseender den højeste myndighed i KomUdbud. Generalforsamlingen udstikker de overordnede rammer for KomUdbuds virke og nedsætter en bestyrelse.


Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af KomUdbuds anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisering og drift af KomUdbud. Bestyrelsen udpeger formand og medlemmer til forretningsudvalget, som skal varetage den daglige ledelse og følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Ved at klikke på henholdsvis Bestyrelse og Forretningsudvalg kan du opnå viden om, hvem der i øjeblikket repræsenterer medlemskommunerne i de to organer.