Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Daginstitutionsmøbler

Udbudsvinder

Uni Uniqa Group A/S, Industriparken 9, 4640 Faxe

Kompan Danmark A/S, C. F. Tietgens Boulevard 32C, 5220 Odense SØ

Lecolar SIS A/S, Sydvestvej 21, 4. sal, 2600 Glostrup

Rammeaftalen er gældende fra den 01.03.2021. til den 28.02.2025. Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den 01.03.2023.
Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Vejle Kommune
Projektansvarlig Kevin Lousen, kevin.lousen@randers.dk, 89151198, Randers Kommune