Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Service, vedligehold og køb ABA-anlæg

Udbudsvinder

Bravida Danmark A/S
Park Alle 373
2605 Brødby

Rammeaftalen er gældende fra den 01.01.2021 til den 31.12.2024.

Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr den 01.01.2023. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Kolding Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
Vejle Kommune
Projektansvarlig Ditte Munk Vækild, dij1@esbjergkommune.dk, 76161448, Esbjerg Kommune