Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg.

Udbudsvinder

O&J Brand& Sikring A/S
Ørnevej 1
6705 Esbjerg Ø

Rammeaftalen er gældende fra den 01.01.2021 til den 31.12.2024.

Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den 01.01.2023. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Middelfart Kommune
Svendborg Kommune
Projektansvarlig Ditte Munk Vækild, dij1@esbjergkommune.dk, 76161448, Esbjerg Kommune