Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Inspektion af ABA-anlæg

Udbudsvinder

RMG-Inspektion A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Kontrakten er gældende fra den 01.01.2021 til den 31.12.2024.

Kontrakten er uopsigelig for leverandøren. Kontrakten kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den 01.01.2023. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
Svendborg Kommune
Vejle Kommune
Projektansvarlig Ditte Munk Vækild, dij1@esbjergkommune.dk, 76161448, Esbjerg Kommune