Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Manuelle kørestole - Komfortkørestole

Udbudsvinder

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby

Rammeaftalen er gældende fra den 01.09.2021 til den 30.06.2025.

Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren. Rammeaftalen kan af Ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den. 01.07.2022. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Projektansvarlig René Larsen, relar@esbjergkommune.dk, 76161445, Esbjerg Kommune