Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

El-kørestole

Udbudsvinder

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby

ROLTEC el-kørestole A/S, Lægårdsvej 13, 8520 Lystrup

TA-Service A/S, Centervej syd 2, 4733 Tappernøje

Rammeaftalen er gældende fra den 01. september 2021 til den 31. marts 2025.

Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren. Rammeaftalen kan af Ordregiver tidligst opsiges med virkning pr. den 01.04.2023. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Middelfart Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Projektansvarlig René Larsen, relar@esbjergkommune.dk, 76161445, Esbjerg Kommune