Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Afskårne blomster 

Udbudsvinder

DK Planteservice A/S vandt begge delaftaler og skal således levere afskårne blomster til henholdsvis Odense Kommune og Aarhus Kommune. 

Rammeaftalen er gældende fra den 01.08.2021 og til den 31.07.2025. Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren.

Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr den 01.08.2023. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.


Deltagende kommuner
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Projektansvarlig Camilla Nordquist, cakjn@aarhus.dk, 4186 2052, Aarhus Kommune