Gældende aftaler

Gældende aftaler

Overskrift

Delaftale 4 - Siddepude (ikke luft) til trykfordeling og positionering (højrisiko)

Udbudsvinder

Sunrise Medical A/S
Mårkærvej 7
2630 Taastrup

Rammeaftalen er gældende fra den 01.11.2020 til den 31.10.2024.

Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. Rammeaftalen kan af ordregiver tidligst opsiges med virkning pr den. 01.11.2022. Ordregiver skal varsle en eventuel opsigelse med 6 måneders varsel.

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kolding Kommune
Lemvig Kommune
Middelfart Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Projektansvarlig René Larsen, relar@esbjerg.dk, Esbjerg Kommune