Aktuelle udbud

Udbudsrunde

Overskrift EU-udbud på levering af Børnehjælpemidler samt Rollatorer og Arbejdsstole til KomUdbud
Resume

Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale pr. delaftale om levering af genbrugshjælpemidler - nærmere bestemt børnehjælpemidler samt rollatorer og arbejdsstole - til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den pågældende rammeaftale.
Deltagerkommuner pr. delaftale fremgår af udbudsmaterialet.

Delområderne:
Delaftale 1 - Trækrollatorer til børn,
Delaftale 2 - Siddesystemer til børn,
Delaftale 3 - Krydsramme kørestole til børn,
Delaftale 4 - Fastramme kørestole til børn,
Delaftale 5 - Rollatorer (standard) til voksne,
Delaftale 6 - Rollatorer (terræn) til voksne,
Delaftale 7 - Rollatorer (sideværts sammenklappelige) til voksne,
Delaftale 8 - Arbejdsstol (el) til voksne,
Delaftale 9 - Arbejdsstol (gas) til voksne.

Tilbudsgiver kan byde på én, flere eller alle delaftaler.
Tilbudsevalueringen vil blive gennemført for de enkelte delaftaler hver for sig.


Spm/svar-skema samt tilrettelser er uploadet på følgende datoer:

06.12.2017

19.12.2017 (OBS: NY TIDSPLAN)

21.12.2017

10.01.2018

22.01.2018

Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Ikast-Brande Kommune
Sønderborg Kommune
Randers Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Middelfart Kommune
Lemvig Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Tilbudsfrist 29. januar 2018 10:00
Seneste frist for indgivelse af spørgsmål og svar 20. december 2017
Seneste frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar 22. januar 2018
Projektansvarlig Janni Skræm, Holstebro Kommune, okjs@holstebro.dk
Materiale Udbudsbetingelser_Genbrugshjælpemidler_22.01.2018.pdf
Bilag-1.1_Tilbudsskema-1---Trækrollatorer-til-børn-(Størrelse-A,B,C)_01.12.2017.docx
Bilag-1.2_Tilbudsskema-2---Siddesystemer-til-børn_2017-(Størrelse-A,B,C)_19.12.2017.docx
Bilag-1.3_Tilbudsskema-3---Krydsramme-kørestole-til-børn_22.01.2018.docx
Bilag-1.4_Tilbudsskema-4---Fastramme-kørestole-til-børn_22.01.2018.docx
Bilag-1.5_Tilbudsskema-5---Rollatorer_standard_22.01.2018.docx
Bilag-1.6_Tilbudsskema-6---Rollatorer_terræn_19.12.2017.docx
Bilag-1.7_Tilbudsskema-7---Rollatorer_sideværts-sammenklappelige_19.12.2017.docx
Bilag-1.8_Tilbudsskema-8---Abejdsstol_el_01.12.2017.docx
Bilag-1.9_Tilbudsskema-9---Arbejdsstol_gas_01.12.2017.docx
Bilag-2_Tilbudsliste-1-9-Genbrugshjælpemidler_22.01.2018.xlsx
Bilag-3-_Tilbudsbrev-(formalia)_01.12.2017.xlsx
Bilag-5.1_Databehandleraftale-IBK-pr-okt-2017_før-og-efter-25-maj-2018.docx
Bilag-5.2_Skabelon-for-databehandleraftaler-mellem-kommuner_version-1.0-af-03.04.2017.docx
ESPD_Genbrugshjælpemidler_01.12.2017.xml
Spørgsmål-Svar_Genbrugshjælpemidler_22.01.2018.pdf