Aktuelle udbud

Udbudsrunde

Overskrift Udbud af el-kørestol til Komudbud
Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Svendborg Kommune
Silkeborg Kommune
Randers Kommune
Middelfart Kommune
Lemvig Kommune
Sønderborg Kommune
Tilbudsfrist 7. december 2020 23:59
Projektansvarlig Udbudskonsulent René Larsen
Materiale Bilag-1---Underskriftsbilag.docx
Bilag-5---Svar-på-underkriterier.docx
Bilag-7---Fortrolighedserklæring.docx
Bilag-8---Miniudbudsmateriale-el-kørestole.xlsm
Bilag-9---Miniudbudsevalueringsark.xlsx
Tilbudsbesvarelse---elkørestole---Bilag-3-Kravspecifikation-og-bilag-4---Tilbudsliste.xlsx
Udbudsdokument-el-kørestole-09.11.2020.pdf