Aktuelle udbud

Høring

Overskrift Høring på udbud på levering Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, Bandger, Korsetter mv.)
Resume

Høring på udbud på levering Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, Bandger, Korsetter mv.)

Svendborg Kommune er tovholder på forestående udbud på levering Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, Bandger, Korsetter mv.) på vegne af KomUdbud. Forventet kontraktstart er d. 1. april 2020. KomUdbud ønsker hermed til en offentlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at kommentere dele af udbudsmaterialet, herunder

  • Kravspecifikation,
  • Tilbudsliste.
  • Evalueringsark

 Formålet er at sikre, at KomUdbuds ønsker til pågældende marked og et ønske om et bedre udbudsmateriale.

Høringssvarene skal afgives senest d. 28. Oktober 2019.kl 16:00

 Alle høringssvar skal være skriftlige, og skal sendes til tovholder Jakob Egens Bangshøi pr. mail på jakob.bangshoi@svendborg.dk

 Høringssvarene vil blive behandlet af den til udbuddet nedsatte arbejdsgruppe, som vil foretage en vurdering af, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet. Bemærk i den forbindelse at kommentarer/forslag ikke nødvendigvis vil blive fulgt.

Vær opmærksom på at høringsmaterialet er et udkast. Der kan således ske ændringer i materialet forud for selve udbudsrunden.

Der kan i materialet ligeledes være henvisning til bilag, som ikke indgår i høringen.

 Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort.

 Høringsparterne kan ikke forvente svar på eventuelle spørgsmål som del af høringsprocessen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, når udbuddet er bekendtgjort.

 Høringsmaterialet består udover nærværende høringsbrev af:

  • Høringsbrev
  • Kravspecifikation (Udkast)
  • Tilbudsliste (udkast)
  • Evalueringsmodel. (Udkast)
  • Bekendtgørelse (Udkast)
Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Herning Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Odense Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Vejle Kommune
Seneste frist for indgivelse af spørgsmål og svar 28. oktober 2019 16:00
Projektansvarlig Jakob Egens Bangshøi Svendborg Kommune
Materiale Høringsbrev.docx
Evaluerings-ark-Ortoser-2020.xlsx
Kravspecifikation-udkast.docx
Tilbudsliste-delområde-1.xlsx
OrtoserBekendtgørelse-Udkast.docx