Aktuelle udbud

Høring

Overskrift Høring vedr. udbud af opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114
Resume

Esbjerg Kommune er tovholder på forestående udbud af Opbygning af handicapbiler på vegne af KomUdbud. Forventet kontraktstart er d. 1. april 2020.

 

KomUdbud inviterer hermed til en offentlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at kommentere udkastet til kravspecifikation og til tilbudsliste.

 

Formålet er at sikre, at KomUdbuds ønsker matcher markedets kunnen.

Vi håber at høringsrunden resulterer i både et bedre udbudsmateriale og en bedre udbudsproces.

 

KomUdbud opfordrer potentielle tilbudsgivere til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer samt eventuelle forslag til ændringer eller ønske om yderligere præciseringer.

 

Høringssvarene bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til de steder i kravspecifikationen/tilbudslisten, som kommentarerne drejer sig om, f.eks. tilbudslistens rækkenummer eller kravspecifikationens afsnit og punkt. Kommentarerne må gerne gives direkte i de enkelte bilag, men de bedes angivet tydeligt.

 

Vi håber, at I vil gennemlæse og kommentere på materialet. Jeres kommentarer er værdifulde for os.

 

Høringssvarene skal afgives senest d. 15. september 2019.

 

Alle høringssvar skal være skriftlige, og skal sendes til tovholder René Larsen pr. mail på relar@esbjergkommune.dk.

 

Høringssvarene vil blive behandlet af den til udbuddet nedsatte arbejdsgruppe, som vil foretage en vurdering af, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet. Bemærk i den forbindelse at kommentarer/forslag ikke nødvendigvis vil blive fulgt.

 

Vær opmærksom på at høringsmaterialet er et udkast. Der kan således ske ændringer i materialet forud for selve udbudsrunden.

Der kan i materialet ligeledes være henvisning til bilag, som ikke indgår i høringen.

 

Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort.

 

Høringsparterne kan ikke forvente svar på eventuelle spørgsmål som del af høringsprocessen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, når udbuddet er bekendtgjort.

 

Høringsmaterialet består udover nærværende høringsbrev af:

  • UDKAST til kravspecifikation
  • UDKAST til tilbudsliste
Deltagende kommuner
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kolding Kommune
Silkeborg Kommune
Randers Kommune
Odense Kommune
Middelfart Kommune
Lemvig Kommune
Sønderborg Kommune
Tilbudsfrist 15. september 2019 23:59
Materiale Høringsbrev-til-leverandørerne-8.-juli-2019.docx
Kravspecifikation-2019-til-leverandørerne.docx
Bilag-1---Tilbudsliste---til-leverandørhøring.xlsx