Bestyrelse

Bestyrelsen består af fem medlemmer:

Peter Karm (formand.), Direktør for Økonomi & Arbejdsmarked, Vejle Kommune

Claus Brandt (næstformand), Direktør for Økonomi og IT, Holstebro Kommune

Jens Otto Kromann, Økonomidirektør, Svendborg Kommune

Peter Pedersen, Økonomidirektør, Aarhus Kommune

Sarah Gaarde, Chef for Økonomi og Analyse, Odense Kommune

 

.